Vi har 27 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Naturminne - Nord Europas største jord-pyramider

Dessverre er nesten alle jord-pyramidene nå rast sammen.
Les mer her: https://www.nrk.no/innlandet/jordsoylene-i-uldalen-i-sel-kommune-i-gudbrandsdalen-er-i-ferd-med-a-bli-borte-1.16444727 

Fredet ved kongelig resolusjon av 24.6.1977

Kvitskriupresteinn (prester) var/er et eksempel på en meget sjelden erosjonsform i Nord-Europa.  Bortsett fra noen mindre pyramider i andre deler av Gudbrandsdalens sidedaler, må vi helt ned til Alpene for å finne noe lignende.

Den særpregede tette, hvite morenemassen bortgjemt fra en tidligere istid er som fast sement når den er tørr. Av regn og flomvann lar den seg lett vaske vekk. Steinblokker på pyramidetoppene har virket som beskyttelse ved regnvannets utvasking av den omkringliggende morenemasse.

Andre forutsetninger for dannelse av slike enorme pyramider er bratte dalsider og ørkenaktig nedbørsmengder (300 mm), som fortrinnsvis bør komme i regnskyll. Pyramidene blir dannet i en kontinuerlig prosess. De vokser langsomt, faller av og blir avløst av nye. Navnet kommer av at de hvite pyramidene med mørke steinhatter på toppen kan minne om en flokk hvitkledde prester.

Klimaforandringen fører til mere og kraftigere nedbør, og en er bekymret for at de nå er i ferd med å forsvinne. Vi anbefaler derfor å ta et besøk før dette skjer.

Hvordan finner du frem:
Du kjører bil, sykler eller går Gamle Mysuseterveg.  Du må betale for å kjøre bil på denne veien, som starter ved Selsverket (Sel Kirke) og ender opp på Mysuseter.  Veien følger Uldalen oppover. Elva Ula slynger seg ned de bratte bakkene fra Mysuseter og ender opp ved Uladammen, som er omtalt her på siden.
Sykler du fra Mysuseter så vær opmerksom på at det er relativt bratt ned det første stykket. Sjekk at dine bremser er i orden!

Parkeringsplass for biler ved der stigen starter. Relativt bratt sti opp, men det er laget trapper.
Vær forsiktig, og hold deg innenfor gjerdet.

Kart - Kvitskriupresteinn
klikk på kartet for større versjon.

 

Bli med på kayakk tur ned den nederste del av Ula