skilt mysuseter juni 2018Stiglaget er en sammenslutning av frivillige som arbeider for vedlikehold turstinettet i området Mysuseter, Raphamn og Kringseter, herunder istandsette turstier, skilting og sørge for nødvendig kartverk.

Stiglaget skal sørge for et helhetlig og omforent stinettverk, og sørge for at disse er unikt og logisk merket, samt sørge for at nye stier blir vurdert i en helhetlig sammenheng, samt sørge for at disse blir implementert som en del av helheten. 

Årsmøtet fordeler oppgaver til arbeidsgruppene.

Til årsmøtet inviteres også Sel kommune, Sel fjellstyre og aktuelle grunneigerlag.

Mysuseter er som kjent porten til Rondane, og det gir oss mange turmuligheter.
Alle våre merkede stiger er godt beskrevet. T stigene og toppturene er også omtalt.
Severdigheter som er verdt å få med seg ,og og relevante opplysninger for besøkende.
Flere av målene er kryddret med filmsnutter og bilder.

Vi ønsker med denne hjemmesiden i første omgang å gi informasjon til besøkende på Mysuseter.
Dette er alle typer tilreisende, fastboende og hyttebebyggelse. Mange som har besøkt Mysuseter over mange år blir stadig forbauset over hvor mange turmuligheter det finnes, og det er derfor vi nå har denne hjemmesiden, samt skilttårn, turkart og annen informasjon. 

Primus motor er Magne Thøring, Lars Spjeldnes, Bjørn Engehagen, Johan A. Lie og Knut Bryn.
Terje Bekkemellem hjelper til fra København, mest med hjemmeside og div. underlag.   

Du kan treffe oss på disse adressene:   (Magne Thøring),  (Johan A.Lie) og  (Mysusæter Vel/ vKnut Bryn)
Postadresse er:
STIGLAGET FOR MYSUSETER, RAPHAMN OG KRINGSETER
v/Johan A. Lie
Storgata 2K
2670 OTTA
Org.nr: 916 659 873Litt om prosjektene:

Merkeprosjekt 2015 - 2018

Friluftslivets år.
Utlyst av Oppland fylkeskommune med mulighet for tilskudd til tiltak for å stimulere til fritidsaktiviteter , dvs for oss, merking og skilting på tidsriktig måte.
Vi fikk innvilget tilskudd på kr. 100.000,- , som var ca. 40 % av våre beregenet kostnad.
Sel kommune støttet prosjektet med kr 20 000,-. Resten måtte Stiglaget selv yte, mest i form av arbeide.

Vinterskiltene vart satt opp i 2015, sommerskiltene kom året etterpå.
Stor dugnadsinnsats gjorde at vi fikk penger til overs. Vi så imidlertid behovet for bedre innformasjon i Mysuseter sentrum.

Etter ny søknad til Sel kommune fikk vi tilsagn om inntil kr 20 000 ekstra for dette tilleggsprosjektet.
Arbeidet med å ferdigstille siste del har tatt alt for lang tid, skilttårnet har stått nakent et helt år, til manges forundring.
Magne Thøring og Terje Bekkemellem har stått for planlegging og layout. Skiltprodusenteen fikk et oppdrag langt utenfor standard.
Begge parter var usikre , derfor vart det mye e post, telefon og besøk i fabrikken på Tessand.

Skilttårnet fikk skiltene på plass den 31 mai 2018, Det gjenstår nå bare å pynte litt på fundamentet, så er merkeprosjektet ferdig og avsluttet.
Ved skilttårnet er det også turkart, og ei steinplate med inngraverte ruter til 3 korte turer i nærområdet.
Stiglaget har også turkart Mysuseter, Raphamn og Kringseter.