Ula-dammen, Norges første sperre-dam


Der Ula krysser E6, ved Sel Kirke finner du en demning og et fossefall som er verdt et besøk. Selve dammen ligger noen hundre meter opp langs elven, og en kan godt kjøre bil opp til dammen. Det er mulig å gå langs elven fra E6 (følg skiltet elvestig), eller en må benytte veien. En benytter den gamle Mysusætervei som starter rett etter E6-brua, når du kommer fra Otta. 

kart-selsverket uladammen
Se onlinekart her (Statens Kartverk)  eller Googlemaps her.

Den nye Ula-dammen ble ombygget i 1998/99.
Dammen er en buedam i armert betong fundamentert på fjell. På det høyeste måler dammen 15 m og har en lengde på 26 m. Dagens dam er bygd helt inntil den opprinnelige dammen. Ved siden av dammen er det bygd en kanal som brukes til å senke vannstaden i magasinet for å kunne ta ut tilført grus og sand.

Historie:
Den 12,5 meter høye materialsamledammen ble av Stortinget vedtatt bygget som et forsøksarbeide i 1877, og bekostet i sin helhet av staten. Dammen ble bygget i 1878-79 for å samle opp grus og stein i Ula, og for å hindre en ytterligere oppdemming og omdanning til innsjø av de da 6000 dekar store Selsmyrene. Elva Ula transporterer usedvanlige store mengder grus og stein i flommen, faktisk hele 1300 m3 eller 250 lasetebillass årlig. Stor-Ofsen, den uhyggelige storflommen i 1789, tok ikke bare mesteparten av Selsverkets bebyggelse, men førte så store grusmasser med seg ned i dalen, at Lågen ble flyttet helt over til venstre dalside og Selsmyrene ble forsumpet. 

Med temming av Ula var første skrittet tatt i realiseringen av drømmen om nye 100 garder på Selsvollene. Like nedenfor dammen sess rester av brokaret til gamle "Styggebroen".
Ved Ulas utløp i Lågen er det bygget en 4 meter høy og 36 meter bred terskel med steinsetting foran. 

uladammen tegning 900bg
Den gamle dammen er teikna inn med stipla liner bak den nye.
Den øverste meteren av den gamle dammen vart fjerna (med tillatelse fra Otta2000.com)

fra E6Ulafossen Selsverket
Ulafossen på Selsverket er et godt fotomotiv med lange tradisjoner.  Bildet er tatt fra E6-brua.
Fra 1624 til 1789 ga elven kraft til vasshjulet som drog blåsebelgen på Selsverket Kobberverk. Siden har fossen vært kraftkilde for mølle, klebersag og bygdekraftverk.
Den gamle fine steinbrua ved fossen ble sprengt under engelskmennenes tilbaketrekning i 1940.
I 1995 ble det satt opp ny gangbru på de gamle brukarene.

Liv Åshild Mathiesen har samlet noen bilder her: