Vi har 7 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Ulafossene er bare 20 - 25 minutters gange fra Parkeringen på Mysuseter.  
Elva renner gjennom flere stryk og fosser, og er vanligvis et spektakulært og lett tilgjengelig turmål.

Følg stien langs hovedveien tilbake, og ta til venstre over brua som krysser bekken i bakken rett ved den elektriske feristen, før du ned kommer til Rondane høyfjellshotell. Følg stien opp og langs elva (gul og blå-mermekt).
Når du kommer opp til brua som krysser Ula, så tar du til høyre og følger Ulvangsveien tilbake forbi Mysuseter Fjellstue og ned siste stykket langs Tjønnbakkvegen.

Stien langs elva er noe kuppert og egner seg ikke for dårlig gående. Vær forsiktig ved regnvær. Stien kan være litt glatt. 
God tur!

Lengde: ca. 2,5 km

Kart finner du her.

Ulafossen Mysuseter Kart
hoydeprofil ulafossene mysuseter

Rundtur om Jørgenbua, ca. 4 km.

Dette er en tur på 4 km, som går fra Parkeringsplassen/Butikken - og til Jørgenbua, som befinner seg ved Gråhaugen (976 moh.). 
Fra start og frem til Jørgenbua er det 1.9 km. Tilbaketuren er på 2.16 km. 

Følg rødmerket løype mot Raphamn, som starter bakenfor butikken/kafeen (se kart under). Tilbaketuren går etter veien fra det øverste hyttefeltet i Gråhaugen. Følg også deler av skiløypa, som går i skogen langs strøm-gaten.  Følg veiene tilbake ned mot Mysuseter, eller velg rødmerket løype tilbake. 
God tur.

44

 

Elgskaret
Klikk for større kart!

 

Rundtur om Bergetjønn 4,5 km

Følg Tjønnbakkvegen og ta grøn stig til venstre på toppen av Tjønnbakken. Fin tur langs Bergetjønn med utsikt mot Rondane. Badeplass på nordsida av tjønnet. Fortsett ned gjennom bjørkeskogen til du kjem til blåmerkt bilveg som fører deg attende til Mysuseter.

Rundttur om Ultunga, 4,5 km

Ta til venstre frå fylkesvegen 100 meter ovanfor Rondane SPA Høyfjells-hotell. Gå brua over bekken og følg blåmerkt stig gjennom skogen. Ulafossane kastar seg foss etter foss utfor på veg ned mot den idylliske Uldalen. Når du kjem til Ulbrua, går du over og følger grønmerkt stig nedover på andre sida til du kjem til bilveg. Følg bilvegen nedover til Ultungbrua, opp på den gamle Mysusetervegen og attende til Mysuseter.

Ultungnamnet kjem av det tungeforma landskapet mellom Vesle-Ula og Stor-Ula. Frå Ultunga ser du over til Kampesetrene og den fine Grønlibekkfossen. Dalen innover langs Vesle-Ula er svært idyllisk.

Stigen er ikkje merkt, men du kan følge gamle skogsvegar og stigar heilt fram til den flotte Vesleulfossen.

Ultungkvea tilhøyrer Midtre-Dahle, tidlegare var det setra til Sygard Loftsgard. På 1700-talet tilhøyrde ho Nyhusom og hadde fast busetjing.

Den siste som var fastbuande i Ultonga  døydde ved Ultongstein i Raphamnsfjellet på heimveg frå kyrkja først på 1700-talet.