Vi har 63 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Ulafossene er bare 20 - 25 minutters gange fra Parkeringen på Mysuseter.  
Elva renner gjennom flere stryk og fosser, og er vanligvis et spektakulært og lett tilgjengelig turmål.

Følg stien langs hovedveien tilbake, og ta til venstre over brua som krysser bekken i bakken rett ved den elektriske feristen, før du ned kommer til Rondane høyfjellshotell. Følg stien opp og langs elva (gul og blå-mermekt).
Når du kommer opp til brua som krysser Ula, så tar du til høyre og følger Ulvangsveien tilbake forbi Mysuseter Fjellstue og ned siste stykket langs Tjønnbakkvegen.

Stien langs elva er noe kuppert og egner seg ikke for dårlig gående. Vær forsiktig ved regnvær. Stien kan være litt glatt. 
God tur!

Lengde: ca. 2,5 km

Kart finner du her.

Ulafossen Mysuseter Kart
hoydeprofil ulafossene mysuseter

Rundtur om Jørgenbua, ca. 4 km.

Dette er en tur på 4 km, som går fra Parkeringsplassen/Butikken - og til Jørgenbua, som befinner seg ved Gråhaugen (976 moh.). 
Fra start og frem til Jørgenbua er det 1.9 km. Tilbaketuren er på 2.16 km. 

Følg rødmerket løype mot Raphamn, som starter bakenfor butikken/kafeen (se kart under). Tilbaketuren går etter veien fra det øverste hyttefeltet i Gråhaugen. Følg også deler av skiløypa, som går i skogen langs strøm-gaten.  Følg veiene tilbake ned mot Mysuseter, eller velg rødmerket løype tilbake. 
God tur.

44

 

Elgskaret
Klikk for større kart!

 

Frå Ultunga til Kampesetrene og vidare til Peer-Gynt hytta.

Følg skogsvegen innover Ultunga til du kjem til vadestaden over Vesle-Ula. Den bratte, men ufarlege stigen oppover Kampstulberga fører til Kampstulen, i moderne form Kampesetrene eller berre Kampen. Her gjekk det tidlegare ein løypestreng for å frakte ved opp den stupbratte dalsida.

Den første setra du kjem til er Stampesetra, deretter kjem på venstre sida setrene til Gården, Uldalen og den nyare Liasetra. Den gamle Linlykkjesetra på høgre side vart omgjord til hytte for lenge sidan, og ny seter vart rydda og bygd rett ovanfor.  Ein kilometer lenger framme ligg Havnsetrene tilhøyrande Øvre- og Midtre-Havn.

Dei steinbuene du ser langs vegen mot nasjonalparkgrensa er buer for måsåtaking. Følg den grasvokste køyrevegen mot Peer-Gynt. Wenche Foss ferierte ei periode i Kampen. For å sleppe å vasse Ula gav ho pengar til gjenoppbygging av den enkle gangbrua over Vesle-Ula ved Peer-Gynt hytta.

Rundtur om Bergetjønn 4,5 km

Følg Tjønnbakkvegen og ta grøn stig til venstre på toppen av Tjønnbakken. Fin tur langs Bergetjønn med utsikt mot Rondane. Badeplass på nordsida av tjønnet. Fortsett ned gjennom bjørkeskogen til du kjem til blåmerkt bilveg som fører deg attende til Mysuseter.