Rundtur om Ranglartjønn, blå og vidare på grønmerkt, 9 km.

Dette er en lengre utgave av turen rundt Ranglarhø. Ta av fra Ranglarhøstigen øverst og følg grønnmerket stig til det idylliske Ranglartjønnet. Dette er pga. fisket også kalt for Abbortjønn.

Følg grønnmerket grusveg tilbake til Tjønnbakken. Glitterdalen og mesteparten av Ranglartjønn tilhører Nord-Fron kommune. 
Selverane og Kvamverane kjempet før i tiden hardt om retten til mose-taking (høsting) ved Glitra. Innenfor Indretjønnet, der du kommer tilbake til Tjønnbakkvegen, ligg måsåbuene til de gårder som ikke hadde egen seter til bruk under mose-høstingen.